Bejelentés


Székelyszenterzsébet Látogasson el Ön is falunkba


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Beszámoló a pünkösdi királyválasztásról

Idén pünkösdkor ismét sorra került a falu első legényének megválasztása. Pünkösd táján a természetben is minden fölfele törekszik, „király akar lenni”, és ezzel a felfele törekvéssel más élőket is segít, hogy utána kapaszkodjanak. Eme teremtés rendjéből vett mintát kívánjuk emberi közösségi életünkbe is beépíteni, mert hisszük, hogy fenntartható társadalmat tudunk létrehozni általa. Éppen ezért oly módon történik a pünkösdi király választása, hogy az nem valakik ellenében győzedelmeskedik, hanem valakik – legénytársai, a fiatalság érdekében. Benevezhetett minden legénysorban levő – konfirmált fiatal. A legények erejüket, ügyességüket mérték össze, hogy valóban az arra legalkalmasabb választódjék ki a feladatra. A királyság egy esztendőre szól, s az illető esztendőben ő a legénybíró. Mint ilyennek jogai és kötelességei vannak: - jogai: - az egyház presbitériumának tanácskozási joggal tagja – ő a fiatalság képviselője közügyekben. - a falu közös ünnepein, mulatságain, lakodalmain tiszteletbeli meghívottként vesz részt, azokon nem kell fizetnie - megválasztása napján ingyen ehet-ihat a helyi rendezvényen - a faluközösség megbecsülését kell élveznie - kötelességei: megbecsülését, amelyet választásával kivívott, becsületességével, példamutató viselkedésével kell megtartania - a közösségi alkalmak kisebb rendbontásait igazságos ítéletével kell rendeznie - templombajárásával példát kell mutatnia társainak A választást olyan erő- és ügyességi próbák által valósítottuk meg, amelyeket minden talpraesett legény kiállhat. Mivel a bő esős időjárás nem tette lehetővé, hogy a Tájház mögötti szabad területen szervezzük meg a rendezvényt, ezért a falu kultúrotthonára szorultunk, és olyan ügyességi próbákat állítottunk fel, amelyek bent is megvalósíthatóak. A történethez az is hozzá tartozik, hogy idén megengedtük segesvári fiataloknak is, hogy benevezzenek. Ezt a döntésünket azzal a szándékkal hoztuk, hogy színesítsük a vetélkedőt és benne a küzdelmeket. Mint lenni szokott, idén is a székelyszenterzsébeti fiatalok közül csak a barantás legényeknek volt ambíciójuk, bátorságuk a benevezésre, így örömmel vettük, hogy új arcok is feltűntek a küzdőtéren. A szenterzsébetiek közül hét legény, Segesvárról pedig hárman neveztek be. A versenyszámok között volt: fekvőtámaszverseny, kötélhúzás, kézelhúzás, egyensúly- és állóképességi próba, ostorral való szeletelés és botos birkózás. Ez utóbbi volt a leglátványosabb és a legtöbb izgalmat kiváltó próbatétel. Nem volt veszélytelen, hiszen a küzdők általában a földre is lekerültek, amely föld sajnos kőkemény betonból volt. A fiatalok abban is példát mutattak, hogy a virtuskodás ellenére tudtak vigyázni egymás testi épségére. Végül összesített pontszámok alapján Pál Árpád Csaba lett az idei esztendő pünkösdi királya, mellette Szélyes Izabella a megválasztott királyné, akik egy évig lesznek a falu fiataljainak köztiszteletben álló személyei. Gratulálunk nekik, de velük együtt mindazon fiataloknak, akik merték vállalni a megmérettetéseket, kiemelten pedig a három segesvári fiatalembert illet dicséret a tanúsított helytállásért. Ugyanakkor köszönettel tartozunk a helyi barantásoknak, akik előkészítették, és mindazoknak, akik segítették a rendezvény megszervezését. Külön fénypontja volt a napnak Kincses Olga gyereknéptánccsoportjának műsora, akik egy tematikus műsorral léptek fel a megválasztott király és királyné tiszteletére. A visszajelzések alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a negyedik alkalommal megszervezett – egész falut átfogó rendezvény az eddigiek közül a leghangulatosabb volt. Az éjszakába nyúló rendezvény a helyi zenészek muzsikálásának kíséretében nótázással, énekléssel folytatódott. Köszönjük az ő segítségüket is. A pünkösdi király és királyné életére, velük együtt mindannyiunk életére a jó Isten áldását kérjük.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!